ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้นประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองลาง หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
30 ก.ค. 2563
2 โครงการก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองลาว หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
24 ก.ค. 2563
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัวต์ปลอดโรคปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอฟ้าจุฬาภร ดาวน์โหลดเอกสาร
42
20 ก.พ. 2563
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น ดาวน์โหลดเอกสาร
78
22 ม.ค. 2563
5 ประกาศศ องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น ดาวน์โหลดเอกสาร
71
11 ธ.ค. 2562
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามพี่น้องอุทิศน์ หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
40
27 พ.ย. 2562
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ จำนวน 44 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
38
17 ก.ย. 2562
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
37
13 ก.ย. 2562
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามดอน 6 (มีสุข) ต่อจากถนนเดิมไปถึงหมู่ที่ 3 พร้อมวางท่อระบาย ดาวน์โหลดเอกสาร
38
12 ก.ย. 2562
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่บ้านปิ่นกมล ซอย 4 หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
12 ก.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60