ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-62-008 จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
16
04 ม.ค. 2565
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง (สำนักปลัด) จำนวน 9 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
14
04 ม.ค. 2565
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง (กองคลัง) จำนวน 4 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
15
04 ม.ค. 2565
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาติดตั้งเครื่องกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต (Router) พร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
16
30 ธ.ค. 2564
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
14
28 ธ.ค. 2564
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อม่านปรับแสง เพื่อติดตั้งห้องทำงานคณะผู้บริหาร จำนวน 5 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
18
28 ธ.ค. 2564
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อม่านปรับแสง เพื่อติดตั้งห้องทำงานคณะผู้บริหาร จำนวน 5 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
15
28 ธ.ค. 2564
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
15
28 ธ.ค. 2564
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มพระราชบัญญัติและระเบียนกฎหมายต่าง ๆ จำนวน 6 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
7
28 ธ.ค. 2564
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
27 ธ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77